Utveckling av individ, grupp & ledarskap
– förändring av organisation

tjänster

Zeropointpsychology erbjuder konsulttjänster av Leg. Psykolog med specialistkompetens inom pedagogisk psykologi.

Tjänster som Zeropointpsychology erbjuder är psykologisk handledning, konsultation, chefsstöd, coachning, förändringsledning- och implementeringsstöd samt utbildningsinsatser.

Erfarenhet inom kliniskt arbete gör att Zeropointpsychology även erbjuder psykologsamtal till enskilda individer samt familjebehandling och föräldrastöd.

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

Handledning & konsultation

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland idéer?

Zeropointpsychology har lång och bred erfarenhet av konsultation och handledning till enskilda individer och personalgrupper inom offentlig förvaltning.

Organisations- & skolutveckling

Behöver Du rådgivning, stöd eller ledsagning inför eller igenom en förändringsprocess?

Zeropointpsychology har kompetens och erfarenhet av metodimplementering, ledningsstöd, handledning och utbildning inom offentlig förvaltning. 

 

Personal- & individhälsa

Behöver Du stöd inför svåra samtal med medarbetare eller stöd inför en permitteringsprocess? Behöver Du själv stöd eller ett bollplank att komma vidare?

Zeropointpsychology erbjuder psykologsamtal, psykologisk handledning eller coachning till enskilda medarbetare eller personalgrupper.

om oss

Zeropointpsychology AB är ett privat konsultföretag som erbjuder tjänster av Leg. Psykolog med specialistkompetens inom pedagogisk psykologi.

Zeropointpsychology vill bidra till verksamhetsutveckling, ett gott ledarskap, hälsa och lärande där närvaro, dialog och förståelse får stå i fokus framför quick-fix-lösningar – Start at the zero point and go wherever you want!

Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet men tar även uppdrag i övriga delar av landet.

”MAY YOUR CHOICES REFLECT YOUR HOPES, NOT YOUR FEARS”

 

Nelson Mandela

press

Här lägger vi upp nyheter och aktuella händelser!

 

Fler NPF-diagnoser efter covid-19?

Fler NPF-diagnoser efter covid-19?

Hur ska skolan hantera en våg av elever med diagnoser och krav på anpassningar och stöd på individnivå? Kommer beteenden hos elever, orsakade av t ex oro för arbetslösa föräldrar, konflikter hemma, ökad frånvaro och brist på stöd under coronapandemin att tolkas som...

Frukostseminarium 13/2-20

Frukostseminarium 13/2-20

Rektorer och skolpersonal – se Hit! Nyfiken på skolutveckling utifrån ett relationellt perspektiv?   Är du en skolledare som tror på att förändring bör ske i dialog och i samarbete med dina medarbetare? En skolledare som vill ha dina medarbetare delaktiga i...

European Summit on CPS

Zandra Christiansen är inbjuden att tala vid European Summit on CPS den 22/9-21.

 

Att utveckla en organisation genom CPS

Att utveckla en organisation genom CPS

Att utveckla en organisations värdegrund, rektors ledarskap och elevhälsoarbetet med stöd av CPS. Zandra Christiansen är inbjuden att tala vid European Summit on CPS den 22/9-21. Här kommer hon att berätta om sin kvalitativa studie, vilken är den första som belyser...

Dialog mellan Christiansen och Greene inför den 22/9-21.

Dialog mellan Christiansen och Greene inför den 22/9-21.

Se videon här! I denna korta film berättar Zandra Christiansen för Ross Greene om innehållet i hennes kommande föreläsning den 22/9-21, där hon kommer att utgå från sin studie om rektorers uppfattning av hur skolan förändrades när de implementerade CPS. Rektorerna såg...

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm