Utveckling av individ, grupp & ledarskap
– förändring av organisation

tjänster

Zeropointpsychologys drivkraft är att bidra till sammanhang där närvaro, dialog och förståelse får stå i fokus framför quick-fix-lösningar.

Start at the zero point and go wherever you want! 

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

Handledning & konsultation

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland idéer?

Zeropointpsychology erbjuder tjänster till verksamheter inom kommun, landsting, stat och privat verksamhet.

Organisations- & skolutveckling

Behöver Du rådgivning, stöd eller ledsagning inför eller igenom en förändringsprocess?

Zeropointpsychology har kompetens och erfarenhet av metodimplementering, ledningsstöd, handledning och utbildning inom offentlig förvaltning. 

 

Personal- & individhälsa

Behöver Du stöd inför svåra samtal med medarbetare eller stöd inför en permitteringsprocess? Rådgivning, psykologsamtal eller psykologisk coachning erbjuds även till Din personalgrupp eller enskilda medarbetare. 

Zeropointpsychology motiveras av sammanhang där mellanmänskliga relationer står i fokus med möjligheten att stödja och utveckla ledarskap som får människor att växa.

om oss

Zeropointpsychology i Stockholm är ett privat konsultföretag som erbjuder psykologisk handledning, konsultation, coachning, implementeringsstöd samt utbildningsinsatser till verksamheter inom kommun, landsting, stat och privat verksamhet.

.

 

“MAY YOUR CHOICES REFLECT YOUR HOPES, NOT YOUR FEARS”

 

Nelson Mandela

press

Här lägger vi upp nyheter och aktuella händelser!

 

Fler NPF-diagnoser efter covid-19?

Hur ska skolan hantera en våg av elever med diagnoser och krav på anpassningar och stöd på individnivå? Kommer beteenden hos elever, orsakade av t ex oro för arbetslösa föräldrar, konflikter hemma, ökad frånvaro och brist på stöd under coronapandemin att tolkas som...

Frukostseminarium 13/2

Rektorer och skolpersonal – se Hit! Nyfiken på skolutveckling utifrån ett relationellt perspektiv?   Är du en skolledare som tror på att förändring bör ske i dialog och i samarbete med dina medarbetare? En skolledare som vill ha dina medarbetare delaktiga i...

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm