Handledning & konsultation

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland idéer?

Zeropointpsychology har lång och bred erfarenhet av konsultation och handledning till enskilda individer och personalgrupper inom offentlig förvaltning.

Zeropointpsychology erbjuder tjänster på individ, grupp och organisationsnivå såsom konsultation eller handledning till chefer, personalgrupper eller enskilda medarbetare.

Handledning bidrar till kompetensutveckling, kvalitetssäkring och är en hälsofrämjande arbetsmiljöinsats för deltagarna. Genom att avsätta tid för handledning skapas utrymme för att tala fritt och reflektera över dilemman, svårigheter och aspekter i sin arbetssituation. I dialog väcks utvecklande processer till liv som får människor att tänka, känna och reflektera kring sig själva, sitt sammanhang eller uppgifter som man ställs för i sin yrkesvardag. Processer som skapar möjlighet till lösningar eller några första steg mot en långsiktig förändring. Ofta behöver man träffas med jämna mellanrum och under en längre period för att en förändringsprocess ska komma till stånd och utveckling kan ske.

Handledning kan också ske i syfte att arbeta med relationerna inom en arbetsgrupp, dvs utforska och utveckla gruppdynamiken.

Zeropointpsychology erbjuder även psykologisk coachning till privatpersoner och företag.

Är Du yrkesverksam inom förskola, skola eller andra verksamhetsområden där man arbetar med barn, ungdomar och familjer? Då kan vi erbjuda följande tjänster:

  • Handledning till PTP-psykologer, skolpsykologer och skolkuratorer
  • Handledning till personal inom socialtjänst, LSS, omsorg/daglig verksamhet
  • Konsultation/handledning till personalgrupper (pedagoger, fritidspersonal, specialpedagoger, speciallärare, resurspersoner) kring enskilda ärenden på individ- och/eller gruppnivå
  • Rådgivning och stöd till elevhälsoteam med fokus på utveckling av elevhälsoarbetet
  • Rådgivning och stöd vid upprättandet av riktlinjer och rutiner inför mottagande i grundsärskolan
  • Med expertkunskap i CPS-modellen (Collaborative & Proactive Solutions) samt kunskap och erfarenhet av implementeringsarbete av såväl modell som den värdegrund som CPS vilar på, har Zeropointpsychology en unik kompetens att erbjuda. Vid intresse av utbildning i CPS, välkommen att besöka www.livesinthebalance.se eller www.livesinthebalance.org/contact

Välkommen att höra av Dig!

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm