Personal- & individhälsa

Behöver Du stöd inför svåra samtal med medarbetare eller stöd inför en permitteringsprocess? Behöver Du själv stöd eller ett bollplank att komma vidare?

Zeropointpsychology erbjuder psykologsamtal, psykologisk handledning eller coachning till enskilda medarbetare eller personalgrupper. 

Zeropointpsychology erbjuder professionell hjälp i samtalsform av leg. psykolog. Vi arbetar utifrån en psykodynamisk grundsyn. Det innebär en betoning på relationers betydelse och att tidigare erfarenheter påverkar hur man möter och reagerar på nya situationer och att psykiska symtom är meningsbärande och möjliga att förstå. Vi arbetar även med kognitiva metoder då det är viktigt att förstå hur negativa tankemönster styr och påverkar hur vi människor möter livet.

Exempel på svårigheter som Zeropointpsychology kan hjälpa Dig med är ångest, ensamhet, nedstämdhet, relationssvårigheter, traumatiska erfarenheter eller osäkerhet på vad som är meningen med Ditt liv. Det kan också handla om arbetsrelaterade svårigheter.

Zeropointpsychology erbjuder även psykologisk coachning till privatpersoner och företag. Coachning handlar om att stärka och utveckla individen och det personliga ledarskapet och kan användas vid olika situationer i livet. Coachning handlar också om att fokusera, att sätta upp mål samt identifiera de hinder och framförallt styrkor och möjligheter som finns. Det främsta syftet är att lyfta fram den potential som finns hos människor.

Coachning kan handla om att utvecklas som ledare (executive coaching), att hitta nya strategier i karriären eller för att hitta nytt jobb (career coaching) att nå affärsmål eller verksamhetsmål (business coaching) eller för att nå mål i livet (life coaching).

Välkommen att höra av Dig!

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm