Om oss

Om verksamheten

Zeropointpsychology vill bidra till verksamhetsutveckling, ett gott ledarskap, hälsa och lärande. I rollen som psykologkonsult är utgångspunkten att varje insats ska göra nytta, utifrån verksamhetens och individens specifika behov och sammanhang.

Zeropointpsychologys drivkraft är att bidra till sammanhang där dialog och förståelse får stå i fokus framför quick-fix-lösningar. Start at the zero point and go wherever you want!

Zeropointpsychology erbjuder psykologisk handledning, konsultation, chefsstöd, coachning, förändringsledning- och implementeringsstöd samt utbildningsinsatser. Erfarenhet inom kliniskt arbete gör att Zeropointpsychology även erbjuder psykologsamtal till enskilda individer samt familjebehandling och föräldrastöd.

Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet men tar även uppdrag i övriga delar av landet.

zandra christiansen

är Legitimerad psykolog, Specialist i pedagogisk psykologi, organisationskonsult och driver Zeropointpsychology AB

Certified and Trainer in Collaborative & Proactive Solutions (CPS) http://livesinthebalance.se/

Vad roligt att Du vill få kontakt med mig! Ring eller maila om Du är nyfiken på hur jag kan hjälpa just Dig och Din verksamhet att gå från nuläge till drömläge!

Min yrkesbana som legitimerad psykolog började 1998 genom s.k. kliniskt arbete, där utredning, behandling och psykoterapeutiskt arbete berikade min vardag. Efter några år blev jag nyfiken på att få bidra till utveckling på förebyggande nivåer i syfte att minska den psykiska ohälsan för våra barn och ungdomar. Jag sökte mig till skolans värld och har nu en lång och bred erfarenhet av elevhälsoutvecklande insatser, utredning, konsultation samt handledning av enskilda individer och personalgrupper m.m.

Under senare år har jag tillägnat mig kompetens och en genuin erfarenhet på organisatoriska nivåer, med ansvar för förändringsledning och implementering, utbildning, handledning och chefsstöd. Insatserna har bidragit till organisationsförändringar avseende t.ex. värdegrund, bemötande och ökat kollegialt samarbete vilket gör att jag nu är mån om att ytterligare utforska och stödja andra organisationer i deras ambition att nå utveckling och förändring. Jag har gått flertalet ledarskapsutbildningar med erfarenhet av att ha varit såväl biträdande- som tillförordnad verksamhetschef. Detta är erfarenheter som bidragit till ett chefsperspektiv, vilket är en styrka i dialog kring verksamhetsutveckling eller i mötet med ledare på olika nivåer inom organisationer.

I min yrkesroll som psykolog bär jag med mig ett hälsoinriktat fokus och motiveras av processer som får människor att tänka, känna och reflektera med en önskan om att ta sina första steg mot en långsiktig positiv förändring. Det är i de här processerna jag insett att jag har min förmåga, där lyssnandet bakom orden och att ge perspektiv men också att analysera och pussla ihop samband och mönster är central. Detta med möjlighet till ökad hälsa och utveckling hos människor, samt de uppdrag och sammanhang de verkar i.

I min roll som psykolog har jag alltid drivits av att gå bakom orden ”VAD ska vi göra”. Med en envishet har min ambition alltid varit att försöka motivera enskilda individer och grupper att hitta ledarskapet och styrkan i sig själva. Ofta finns dock en sviktande tilltro till egna resurser med en önskan att alltför tidigt lockas att släppa ansvar för dilemman och svårigheter. Det är då jag tänker:  Start at the zero point and you can go wherever you want!

Nyfiken på utveckling, förändring och samarbete med mig? Hör av Dig, så ses vi och skapar något spännande tillsammans!

För ytterligare information om min kompetens, erfarenheter och meriter se LinkedIn.

Medlem i Sveriges Psykologförbund, Arbets- och Organisationspsykologerna, Psifos och Psykologföretagarna. Om Du vill veta mer om hur psykologer arbetar kan Du besöka Psykologförbundets hemsida. Där kan Du även läsa om etiska riktlinjer och forskning.

 

 

”MAY YOUR CHOICES REFLECT YOUR HOPES, NOT YOUR FEARS”

 

Nelson Mandela

så här säger tidigare uppdragsgivare

”Det finns psykologer, och så finns det psykologer…. storleken på Zandras ”verktygslåda” med kompetens, erfarenheter och metoder är nog svårslagen, att få i en enda person👌(Torbjörn Sundström, chef LSS-verksamheter) 

”Zandra är en mycket kompetent psykolog med ovanliga förmågor att hantera både operativa och strategiska frågor.” (Heléne Wallerstedt, rektor)

”Zandra har varit ett stort stöd för mig i min chefsroll, någon att bolla tankar och idéer med.
När man behöver hjälp att organisera och strukturera, både när det gäller tankar och verksamhet, är Zandra en mycket duktig lyssnare som kan ringa in problemet och få en att se saker ur en annan synvinkel. Hon har hjälp mig att hitta rätt fokusområden.” (Christel ”Kikki” Romilsson, bitr. rektor, Skå skola, Ekerö kommun)

”Zandra är en person som alltid lyssnar, alltid är engagerad och alltid tar in olika perspektiv på ett sätt som alla människor utvecklas av. Att få arbeta och handledas av Zandra är något jag värdesätter mycket högt.” (Oskar Lundström, pedagog, Tappströmsskolan, Ekerö kommun)

”Jag fick för flera år sedan i mitt läraryrke förmånen att arbeta tillsammans med Zandra. Hon har en förmåga att belysa vikten av hur, när och i vilket sammanhang vi vuxna påverkar eleven i vår undervisning. Jag har också arbetat med Zandra inom CPS och kände enorm trygghet av att ha henne som handledare när jag själv gjorde plan B-samtal.” (Annica Nilsson, bitr. rektor och pedagog, Stenhamraskolan, Ekerö kommun)

”Som skolledare har jag vid ett flertal tillfällen använt mig av Zandra i samband med handledning av personal, och/eller samtal med vårdnadshavare. Den styrka jag har sett hos Zandra är hennes förmåga att sätta sig in i elevens, personalens och vårdnadshavarens situation. Då det uppstår en problemställning runt en elev ställer hon frågor och ger kommentarer som får mottagaren att växa i sin roll och själv reflektera över en möjlig lösning. Istället för att Zandra serverar en lösning är det de inblandade som äger tillvägagångssättet/metoden. Det medför att de inte ger upp så lätt utan kämpar för att allt ska bli bra för eleven. De är mycket stolta då de ser ett positivt resultat och ser det som att det helt och hållet beror på deras egen insats. 

Exempel: Vid ett tillfälle kom personalen till mig och framförde att det var omöjligt att ha en elev med autistiska drag i klassrummet. Det bästa för eleven var att hen placerades på en skola med specialistkompetens. Vi beslöt oss för att be om handledning av Zandra eftersom en placering på annan skola kräver en utredning som kan dra ut på tiden. I samband med handledningen växte personalen i sin roll. Efter ett halvår var deras inställning till eleven helt annorlunda. De kom hela tiden med nya förslag på förbättringar och de var stolta över det de åstadkommit. På frågan om omplacering av eleven ställde de sig helt främmande och kunde inte förstå varför eleven skulle byta skola eftersom det fungerade så bra för eleven i klassrummet och klasskamraterna visade så stor respekt för de behov eleven hade. Eleven fortsatte att inkluderas i ordinarie klass.” (Pia Orre, bitr. rektor, Ekerö kommun)

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm