Organisations- & skolutveckling

Behöver Du rådgivning, stöd eller ledsagning inför eller igenom en förändringsprocess? Zeropointpsychology har kompetens och erfarenhet av metodimplementering, ledningsstöd, handledning och utbildning inom offentlig förvaltning.

Vid implementering av nya metoder, förhållningssätt, förankring av värdegrund eller annan organisationsutveckling behövs kontinuerligt stöd. Inom Zeropointpsychology finns kunskap och erfarenhet av metodimplementering på kommunövergripande nivåer inom förskolor, skolor samt omsorg/daglig verksamhet. Med erfarenhet av att ha bidragit till organisationsförändring avseende värdegrund, kultur, språk, bemötande, ökat kollegialt samarbete samt stöd till chefer är detta exempel på erfarenheter som visar att Zeropointpsychology nu även kan ta sig an liknande uppdrag inom privat verksamhet. Läs gärna Leg. psykolog Zandra Christiansens specialistarbete som bygger på hennes studie om ledarskaps- och organisationsutveckling utifrån ett chefsperspektiv!

Inom ramen för dessa insatser erbjuds följande:

  • Rådgivning och stöd till elevhälsoteam med fokus på utveckling av elevhälsoarbetet
  • Rådgivning och stöd vid upprättandet av riktlinjer och rutiner inför mottagande i grundsärskola
  • Föreläsning eller workshop kring specialistarbete: ”Rektorers föreställningar om implementering av Collaborative & Proactive Solutions (CPS) som ett sätt att utveckla skolans lärmiljö, pedagogiska ledarskap och elevhälsoarbete – en kvalitativ analys”. Författare: Leg. psykolog Zandra Christiansen. Handledare: Fil.Dr. Leg. psykolog Gunilla Guvå. Godkänd av Psykologförbundet, okt. 2018.

Vid intresse av ett samarbete kikar vi initialt på behov, dilemman och utvecklingsområden och gör sedan en handlingsplan för hur vi kan arbeta vidare tillsammans. Vid önskemål erbjuds även kortare konsultationsinsatser.

Vi skräddarsyr insatser efter behov.

Zeropointpsychology erbjuder även utbildning inom följande områden:

  • Samtalsmetodik
  • Svåra samtal med medarbetare/kunder/vårdnadshavare
  • Kunden i fokus – ett relationellt perspektiv
  • Lågaffektivt bemötande

Vi skräddarsyr utbildningar efter behov.

Välkommen att höra av Dig!

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

Möjlighet till samtal och möten via digitala plattformar kan erbjudas!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm