Läs mer om Skolportens elevhälsokonferens i Stockholm den 12/10-23 här!

I dag har pedagoger en hög medvetenhet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man möter elever med särskilda behov. Som rektor behöver du förhålla dig till omgivningens förväntningar avseende remisser och utredningar. Men kan det bli för mycket av det goda? Hur kan du stärka ditt ledarskap och synliggöra processer i syfte att öka pedagogernas förmåga att se elever med andra ögon?

Ta del av en reflekterande föreläsning som belyser hur neuropsykiatriska ”gissningar” ibland definierar elever för tidigt och för snävt. Föreläsarna problematiserar strukturer och visar med konkreta exempel hur elever kan bli en diagnos och hur elevens lärandemiljö och sammanhang då ofta läggs åt sidan.

 

Zandra Christiansen är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Zandra har drygt 20 års erfarenhet från skolans värld. Idag driver hon Zeropointpsychology och arbetar med chefsstöd, personalhandledning, elevhälsoutvecklande insatser och ledarskapsutveckling.

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm