Att utveckla en organisations värdegrund, rektors ledarskap och elevhälsoarbetet med stöd av CPS.

Zandra Christiansen är inbjuden att tala vid European Summit on CPS den 22/9-21. Här kommer hon att berätta om sin kvalitativa studie, vilken är den första som belyser CPS utifrån ett implementerings- och skolutvecklingsperspektiv. Zandra önskar bära rektorernas röster i syfte att skapa en förståelse för värdet av CPS utifrån ett ledarskaps- och organisationsperspektiv. Vidare vill hon försöka ge inspiration och idéer inför deltagarnas egna stundande organisationsförändringar på vägen mot en än mer hälsofrämjande skolutveckling.
Presentationen innehåller ingen introduktion i modellen. För en bättre förståelse kan det därför vara positivt om man redan tidigare bekantat sig lite grand med CPS. Alla som är intresserade av ämnet är varmt välkomna.
Zandra Christiansen är Leg. Psykolog och Specialist i pedagogisk psykologi. Zandra är även certifierad utövare och trainer för Lives in the Balance. Hon har flerårig erfarenhet av att leda förändrings- och implementeringsarbete av CPS och har 20 års erfarenhet av arbete på olika nivåer inom skolan. Zandra motiveras av att stödja verksamheter kring värdegrund, relationellt fokus och elevhälsoutvecklande insatser, vilket hon gör genom chefshandledning, konsultativa insatser till personalgrupper och utbildning. Zandra driver sedan ett par år tillbaka Zeropointpsychology AB.

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm