Frukostseminarium 13/2-20

Rektorer och skolpersonal – se Hit! Nyfiken på skolutveckling utifrån ett relationellt perspektiv?

 

Är du en skolledare som tror på att förändring bör ske i dialog och i samarbete med dina medarbetare? En skolledare som vill ha dina medarbetare delaktiga i förändringsprocesser och tror på att såväl elever, som medarbetare och vårdnadshavare gör rätt om de kan?

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium!

När: Torsdagen den 13/2 kl. 07.30-08.00 (frukost), 08.00-09.00 (seminarium)

Var: Tomtebogatan 6A, Stockholm

Fokus för detta seminarium kommer att vara min artikel Barn gör rätt om de kan! (Tidskriften Elevhälsa nr. 4, 2019) som bygger på min studie om skolutveckling, pedagogiskt ledarskap och utveckling av elevhälsoarbetet. Syftet är att försöka ge inspiration, tankar och idéer inför egna stundande organisationsförändringar på vägen mot en än mer hälsofrämjande skolutveckling.

Nu när Barnkonventionen blivit lag kommer vikten av skolutveckling, som utgår från metoder, som utvecklar pedagogers relationella färdigheter att bli än mer väsentlig. Att skapa goda relationer och lyssna in våra elever är avgörande för elevers framgång i skolan.

Läs gärna hela artikeln ”Barn gör rätt om de kan!” innan för bättre förförståelse.

Anmäl dig genom att ange din mailadress nedan, begränsat antal platser.

Frukostseminarium

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm