Läs mer om Skolportens elevhälsokonferens i Göteborg den 2/12-22 här! 

I dag har pedagoger en hög medvetenhet avseende neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De har även god kunskap om hur man ombesörjer elevers behov. Men kan det bli för mycket av det goda? Ta del av en förutsättningslös och reflekterande föreläsning som belyser hur neuropsykiatrisk kunskap ibland definierar elever för tidigt och för snävt.

Föreläsarna problematiserar strukturer och med konkreta exempel visas hur elever gestaltas som en diagnos och hur elevens lärandemiljö och sammanhang lämnas åt sidan. Finns det andra förhållningssätt som kan stärka rektors ledarskap och pedagogers förmåga att se elever med andra ögon?

 

Zandra Christiansen är leg. psykolog och specialist i pedagogisk psykologi. Zandra har 20 år erfarenhet från skolans värld. Idag driver hon Zeropointpsychology och arbetar med elevhälsoutvecklande insatser, chefsstöd och personalhandledning samt med ledarskapsutveckling. 

Presentationen innehåller ingen introduktion i modellen. För en bättre förståelse kan det därför vara positivt om man redan tidigare bekantat sig lite grand med CPS. Alla som är intresserade av ämnet är varmt välkomna.

Zandra Christiansen är Leg. Psykolog och Specialist i pedagogisk psykologi. Zandra är även certifierad utövare och trainer för Lives in the Balance. Hon har flerårig erfarenhet av att leda förändrings- och implementeringsarbete av CPS och har 20 års erfarenhet av arbete på olika nivåer inom skolan. Zandra motiveras av att stödja verksamheter kring värdegrund, relationellt fokus och elevhälsoutvecklande insatser, vilket hon gör genom chefshandledning, konsultativa insatser till personalgrupper och utbildning. Zandra driver sedan ett par år tillbaka Zeropointpsychology AB.

Behöver Du eller Din organisation handledning, konsultation, ett bollplank, stöd att prioritera eller bara hitta Din väg framåt bland alla ideer? Välkommen att höra Dig!

 

Telefon

Besöksadress

Zeropointpsychology AB
Sankt Eriksplan 7, 1 tr
113 20 Stockholm