Fler NPF-diagnoser efter covid-19?

Fler NPF-diagnoser efter covid-19?

Hur ska skolan hantera en våg av elever med diagnoser och krav på anpassningar och stöd på individnivå? Kommer beteenden hos elever, orsakade av t ex oro för arbetslösa föräldrar, konflikter hemma, ökad frånvaro och brist på stöd under coronapandemin att tolkas som...
Zandra Christiansens artikel ”Barn gör rätt om de kan!”

Frukostseminarium 13/2-20

Frukostseminarium 13/2-20 Rektorer och skolpersonal – se Hit! Nyfiken på skolutveckling utifrån ett relationellt perspektiv?   Är du en skolledare som tror på att förändring bör ske i dialog och i samarbete med dina medarbetare? En skolledare som vill ha dina...