Att utveckla en organisation genom CPS

Att utveckla en organisation genom CPS

Att utveckla en organisations värdegrund, rektors ledarskap och elevhälsoarbetet med stöd av CPS. Zandra Christiansen är inbjuden att tala vid European Summit on CPS den 22/9-21. Här kommer hon att berätta om sin kvalitativa studie, vilken är den första som belyser...